NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 05 augusti, 2014

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 05 augusti, 2014
Skrivet av: Torbjörn Malm skrivet 2014-08-05, 08:42
Hej Bengt!
 
Det slog mig just att vi har en annan märklig historia med anknytning till nordiska kriget 1563-70 som rör Osby. År 1653 dog Sven Sönnessön i Boarp och fick följande dödsnotis (Osby C:1 s 167)
 
Dn. 17 P. Trin. Suen Sönnessön i Boarp.
Mtr. Pernille. ++ vicinis ++ris Svecis *
tua Patriam +++ turbatibus captivus ad++ctus
Qvatuor annis duram serviil senitut++,
Reducta tandem Paro ad Suos relijs,
Pr+ter Omnium SPem et exPectationem,
Vxorem duxit Kirstine, ex qva Suscepit
Fil. 11, qvorum 6 adhuc Superstites, Vixit in Conj.
annis - 90. Viduus Fuit annis. 22. Coerta++ per-
cussus annis 16. Mortuus anno aet. 110 ++ +++++.
 
Sven var son till jordägaren i Boarp. Deltog i strider mot svenskarna under Nordiska sjuårskriget  
1563-1570. Blev tillfångatagen under strider i Helgeådalen 1566 och hölls i hård fångenskap  
i Sverige i fyra år. Kom tillbaka först på våren 1571 efter freden i Stettin år 1570. Möjligen  
Danmarks genom tiderna äldste krigsveteran.
 
Vi måste reservera oss för att levnadsåldern kan ha överskattats. Dock måste han ha varit till åren om han kunnat delta i det kriget.
 
Notisen vittnar ju om trafik av skåningar in i dåvarande Sverige, men jag tycker absolut du ska försöka få kontakt med dem som lagt ut uppgifterna ovan om Else och hennes barn på nätet och be dem redovisa sina källor. Tänk vad mycket enklare det skulle bli om alla redovisade sina källor - och vad mycket felaktigheter man kunde rensa bort.
 
Jag följer med intresse vad du kan få fram. Historien är mycket intressant.
 
Vänliga hälsningar
 
Torbjörn