NULL Skriv ut sidan - Nävlinge

Anbytarforum

Titel: Nävlinge
Skrivet av: Carina Månsson skrivet 2016-03-12, 14:57
Aj, aj ,aj, Birgit, just 1720 har de nog missat att lägga länk, tror att den ligger under Malmöhus län. Den heter EVIIAABB:179 (bild 960).
 
Glömde att jag hittat en annan sak i domboken:
VGD 1701 Sommarting 23 Maij
s52 No 63 Idem [cronans befallningsman], contra bonden Nils Nillßon i Holckeberga angående det han skolat sagdt, att Hr Befallningzm:n fått af bonden Swen Perßon een koo, och Laße Nillßon een qwijga, för det han kommit till Gården, Swaranden war till geenmähle, och föregiffwer sigh eij wetta, det han sådant sagdt haffwer.
Nämdemannen Wäll:tt Måns Swenßon i Nefflinge, wijdh otwungen saligheetz Eedh berättade, att Bonden Nills Nillßon och Swen Perßon trättades inne hoos Swen Månßon om een åkerreen, och Tå sade Nills Nillßon, du haff:r gifwit Cronans Befallningzman een swart koo, och Länßmannen Laße Nillßon een swart qwijga, och det skiedde i hans sohns Swen Månßons stugu, om Söndagen den 5te Maij, och Nills Nillßon war något drucken, sampt Swen Perßon roopade på wittnen....
1701 är det väl ändå bara vår Sven som har egen stugu, eller vad tror du?
 
Elna har inte jag heller hittat i födelseboken men om hon är född i Ignaberga så är det nog klockaren i Vankiva som fört pennan och mellan 1711-1735 (ungefär) så hade vi lite problem med klockaren där. Tror han hade annat för sig.
 
Väldigt vad vi går in i varandras syskonskaror, jag hör hemma hos Boels syster Nilla Trulsdr men har trots det även din Elna med och har henne död exakt likadant som du!
 
mvh Carina