NULL Skriv ut sidan - Från Gerd Niska till Tord Byr på 900-talet

Anbytarforum

Titel: Från Gerd Niska till Tord Byr på 900-talet
Skrivet av: Sture Torikka skrivet 2006-07-06, 11:37
Hej Thomas,
stort tack för din uppskattning över mina forskningsrön. Men har vi verkligen varit i kontakt med varandra, du och jag? Jag är en aning dement, men jag erinrar mig inte ditt namn i min korrespondens? Men visst kan jag mycket väl, precis nu, minnas helt fel. Jag har sporadiska kontakter med så många olika människor.
 
När det gäller din Henrik Vartosaari, Birkarl, född i Kemi 1430 så vet vi verkligen inte mycket.  
Mig veterligt så vet vi inte alls något om följande:
 
- kallade han sig verkligen för Vartosaari? Även om hans uppenbarliga son med patronymikonet Henriksson återfinns på en aktuell gård som legat ute på holmen Varttosaari inom Nuottioranta byadel i byn Niemis (Nieminen), så vet vi alls icke huruvida denna Henrikssons far var bosatt på samma gård? Vidare har vi bara antagit - baserat på lokalhistorisk kännedom - att denna gård ute på holmen Varttosaari inledningsvis rimligen bör ha kallats just för Varttosaari. Senare vet vi att gården uppenbarligen har kallats för Kaisa efter någon gårdsvärdinna som bott där.
 
- var han verkligen född 1430? Eller var han kanske istället född omkring 1470? Eller omkring 1520?
 
- hur vet vi att han var Birkarl? Jag har inte sett några birkarlalängder från 1400-talet. Kanske det finns, men jag känner inte till det i alla fall. Förvisso synes birkarlarättigheterna ha nedärvts, men vi vet ju inte alls med säkerhet huruvida den äldst förekommande bonden på Varttosaari verkligen var från gården? Han kan ju lika gärna ha varit måg där och eventuellt då ärvt birkarlarättigheter efter sin svärfar?
 
På detta Varttosaari stamhemman återfinns i skattelängderna en Olof Henriksson år 1539 samt igen 1546-1556. Även en Henrik Olsson finns inklämnd däremellan år 1543. Olof Henriksson är noterad som birkarl 1553 samt lappfogde 1554.
Huruvida Henrik Olsson är Olof Henriksson far eller son, vet vi inte med säkerhet.
Så allt detta rörande din Henrik Vartosaari är enbart spekulationer. Tyvärr.
 
Kritisk källhantering på denna tidsepok måste tas i stort beaktande. Däremot är det kul att spekulera och bygga upp möjliga scenarion. Så gör även jag. Men då får uppgifterna inte framstå såsom totala sanningar typ Henrik Vartosaari, Birkarl, född i Kemi 1430.
 
Hälsar
ST