NULL Skriv ut sidan - Finsk lärarinna i Sverige

Anbytarforum

Titel: Finsk lärarinna i Sverige
Skrivet av: Ewa Sandberg skrivet 2014-04-12, 15:16
Hej Lars!
Ingen av de lärarinnor som fanns noterade på Seskarö mellan 1905 och 1914 var född i Finland. Under de åren fanns 16 lärarinnor noterade där, 10 småskollärarinnor, 3 lärarinnor och 3 folkskollärarinnor förutom en manlig folkskollärare och en manlig folkh.skollärare. De var inte alla där samtidigt.  
De går att finna i församlingsbok AIIa:2b för Nedertorne fs.  
 
Det verkar inte troligt att de undervisade på finska fastän många av dem var födda i Tornedalen och troligen hade finska som modersmål. Den svenska skolan undervisade bara på svenska oberoende om barnen inte kunde ett enda svenskt ord när de började. Barnen straffades ofta om de pratade finska både under lektionstid och på raster.