NULL Skriv ut sidan - Sköns medeltidskyrka

Anbytarforum

Titel: Sköns medeltidskyrka
Skrivet av: Peter Sjölund skrivet 2007-07-21, 23:20
För att Länsstyrelsen ska lämna bidrag till en s k kurs-grävning krävs bl a att det finns ett lokalt engagemang från ett antal föreningar (det handlar inte om något ekonomiskt åtagande utan om att ställa upp med folk som vill gräva - både i jorden och i arkiven).
 
Härnösands Släktforskare ställer upp som intressent i detta projekt. Jag har ställt frågan till Midälva Genealogiska Förening (MGF) och fått svaret att de också gärna vill vara med, likaså DIS-mitt. MGF har också skickat frågan vidare till Medelpads Fornminnesförening, som rimligen borde nappa på detta. Även Sköns hembygdsförening kommer att få frågan.
 
Om vi får ihop en 4-5 intresserade föreningar, är nästa steg:
att fråga Sköns församling hur de ställer sig till en eventuell utgrävning alldeles bredvid den nuvarande kyrkan. att meddela Länsmus?et vilket engagemang som finns, så att de kan bedöma om förutsättningarna finns att söka medel från Länsstyrelsen. att dra igång en studiecirkel i ämnet med intresserade deltagare som kan plocka fram vad som är känt om Sköns kyrka och socken i äldre tid, som underlag till en ansökan om medel.Någon som är medlem i, eller känner till, andra tänkbara föreningar som kan vara med?
 
/ Peter