NULL Skriv ut sidan - Bykisteprojektet i Ånge

Anbytarforum

Titel: Bykisteprojektet i Ånge
Skrivet av: Karl-Ingvar Ångström skrivet 2007-03-15, 07:40
HEJ Thomas!
- Etappen 2 pågår fram till i höst, men redan nu är ett 25tal byarkiv klara. Projektet syftar till ökad tillgänglighet och att byarkiven ska bevaras.  
- Byarkiven kommer att finnas i digital form - förutom hos resp byalag - på föreningsarkivet Ånge och landsarkivet i Härnösand. Borgsjö hbf håller på att undersöka om den bör ge ut byskivor med material för resp by, bl a Borgsjöbygden och bykistematerialet. Försöket kommer att presenteras på årsmötet.
- I projektet ingår att ordna ett forskarläger på Ålsta folkhögskola till sommaren. De som är intresserade bör höra av sig!
- Motsvarande projekt pågår också i Östergötlands och Västerbottens län med SHF som projektägare.
Hälsn /K-I, BHF o MGF