NULL Skriv ut sidan - Haverö

Anbytarforum

Titel: Haverö
Skrivet av: Karl Göran Eriksson skrivet 2015-10-06, 18:16
Länsmannen Mickel Larsson (1644-1722) i Vassnäs och hans hustru Ingrid Hansdotter (1648-1729) hade åtskilliga barn, men inte så många som kan återfinnas på CD-skiva och en del nätsidor.
Äldst var sonen 1. Lars f.1669, därefter en 2. dödfödd son 16711). Efterföljande dottern 3. Brita 1672, och 4. dotter 1675 utan namn i ministerialboken, men bl.a. omnämnes Elena Michels dotter i Hwaßnäs som dopvittne 30/6 1689. Barn nr 5-6. var tvillingarna Hans och Margareta 1677. Sedan kom 7. Elisabet2) 1680. Denna dotter förbisågs uppenbart av Helge Nyberg i hans forskning vilket föranledde honom anta henne vara äldre och född 1667. Detta har sedermera resulterat i att det hos vissa släktforskare oriktigt förekommer två Elisabet i barnaskaran. Därefter föddes 8. Magnus 1682 samt ytterligare en namne 9. Magnus 1684, varav den sistnämnde hade inlett en sjömanskarriär och var skeppsgosse vid sin förtidiga död år 1700. Därefter kommer 10. Sara f.1688 och 11. Peder f.1692.
I sin bok Målare i Medelpad (Kristianstad 2007) av Gudrun Brännberg redovisas även en son Jon f.1674, men död ung. Kanske det kan förklaras av att Mickel Larssons egen bror med samma namn (Jon) dog just 1674.
 
Vad blev av alla dessa barn?
Lars gifte sig redan 1690 med Brita Eriksdotter och antogs som sockenskrivare 1692, vilken tjänst han innehade till 1697 då han blev bonde i Överturingen. Där bodde familjen till 1708 för att året efter bege sig till Norge. Det föranledde fadern Mickel Larsson i sin besvikelse på tinget begära sanktion för att överlåta sitt hemman till den yngre sonen Hans, trots att det stred mot landets sed. Samtidigt som Lars gifte sig systern Brita med Per Halvarsson från Säter. Paret flyttade samma år till Rätan där de sedermera blev bondfolk i Klaxåsen. Ella blev gift till Överhogdal medan däremot syskonen Hans, Margareta och Sara blev trogna födelseorten. Dottern Elisabet gifte sig med båtsmannen Lorentz (Lars) Christiern Hörner från Stockholm. Av deras barn blev äldste sonen Johan också båtsman och bosatt i Vallen. Jag misstänker att modern lämnat församlingen, möjligen med sonen Mickel vars öde ännu är okänt. Elisabets dotter Barbro finns i äldsta hfl. men försvinner sedermera. Kanske återförenad med modern. Yngste sonen Per (Peder) har jag alls inga spår efter. I sin bok uppger G.Brännberg att han skulle ha hamnat i Klaxåsen, men någon sådan person finns inte där denna tid.
 
1) Notisen lyder sålunda:  den 12 Maji [1671] födde Michel Lars S[on] i Hwaßnääs dödt (min understrykning). Strax nedom följer bland döda och begravna: den 29. Junij. jordsattes Michel Larß barj(!) j Hwaßnäß. Alltså ingen ceremoni eftersom det var dödfött. Av okänd anledning har detta barn i flera framställningar oriktigt getts namnet Jon, dock inte på ursprunglig CD-skiva (2002).
2) Bland födda 1680 påträffas den 7. Ap[ril] Michel Lars d[otter] j Hvaßnääß, Elizabeth. (Haverö C:1 s. 5).