NULL Skriv ut sidan - Haverö

Anbytarforum

Titel: Haverö
Skrivet av: Karl Göran Eriksson skrivet 2015-10-05, 08:12
[1690] d: 10 Aug. begrofz Sahl: Margreta Larsdotter J [Hwasnäs]1) [81 år gamm]al2).
 
Till vilken familj hustru Margareta i Vassnäs bör det inte råda några tvivel om. Hon förekommer i kyrkoräkenskaperna 1676-1690, d.v.s. enligt kutym först efter makens död. Påskdagen år 1688 skänker länsman Mickel Larsson pengar till kyrkan tillsammans med Modern h:o Margreth. 1690 D:nica Judica [=6 april] gaf H:o Margretha vthi Hvaßnäs Lendsmans Moder pengar (Haverö kyrkoarkiv LIa:1).
 
1) Texten nederst på sidan är så starkt nedsliten, att endast övre halvan av bokstäverna och siffrorna kan ses. Att ortnamnet börjar på H är klart, sedan följt av ett diakritiskt tecken [för w]; något a syns inte, däremot övre delarna av ett s härefter liksom slutbokstaven; n:et är borta, men ett diakritiskt tecken som hör till bokstaven ä före slut-s:et är tydligt. Ortnamnet följs av en stympad åldersuppgift, vilken jag tolkat enligt ovan.
2) Haverö kyrkoarkiv C:1 s. 17.