NULL Skriv ut sidan - Haverö

Anbytarforum

Titel: Haverö
Skrivet av: Maud Wedin skrivet 2010-11-13, 16:25
Jag söker information om finnen Erik Jonsson från Vås i Ljusdal som 1658 köpte/övertog ett hemman i Kölsillre i Haverö.
 
S.A Palén skriver följande i Det Gamla Haverö från 1945, sid 163:
Enligt ett för Erich Jonsson av ”gemene allmogen” i Ljusdal, utfärdat pass, var Erich Jonsson ”läsare” och bodde tidigare i Vås socken. Han var enligt passet ”en god christi läsare”, d.v.s predikare. Han var född och uppväxt i Ljusdal och hade där alltid ”christilighitt och ährlighitt levat som det anstår en god christen”, mera ansåg sig församlingen ”om den läsaren icke hava att judicera utan vill nu och alltid hava den kristtrogne läsaren Gudi vänligt befallet”.
Förrän de i början av 1600-talet till Sverige invandrade finnarna lärt sig svenska språket, så att de kunde förstå en svensk predikan, anställdes på sina håll särskilda personer, som skulle undervisa finnarna i kristendom. Dessa lärare kallades läsare. Erik Jonsson hade tydligen någon tid innehaft dylik anställning.
 
Om samme man skriver Richard Gothe i Medelpads Finnmarker från 1945, sid 201, att denna attest fortfarande finns i behåll i Haverö.
Jag har kontaktat Haverö Hembygdsförening, men ingen där tycka känna till passet/attesten. Är det någon som vet något om den?
Jag jobbar för tillfället med ett projekt kring skogsfinsk assimilation och just denna tolkning av begreppet läsare är intressant. Jag förknippar annars läsare med perioden när den tidiga väckelsen drog igång.
 
Tacksam för hjälp!
Hälsningar
Maud Wedin