NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 12 maj, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 12 maj, 2012
Skrivet av: Carl-Oskar Lundström skrivet 2012-05-03, 00:55
Jag måste säga att jag är överlycklig över den senaste tidens diskussioner och forskning. Det är många spännande uppgifter som dykt upp senaste tiden i flera släkter. Jag har själv varit och nosat på Elias Andersson och Anna Nilsdotter men känt att jag haft för lite på fötterna. Ovannämnda uppgifter gör att det känns betydligt mer belagt, även om vi saknar just den där sista pusselbiten. Jag tror dock att vi är helt klart på rätt spår samt att vi har att göra med en enda Anna Nilsdotter. Att uppgiften i dödboken omtalar att maken hette Olof Ivarsson medan vigselboken säger Sjul Ivarsson kan ju förklaras med att dödboksuppgiften tillkommit mycket lång tid efter Ivarssons död. Andersson och Anundsson finns det många exempel på i källorna där dessa namn blandats ihop av nedtecknarna. Nu skulle man vilja hitta en arvstvist eller liknande i någon dombok som kan reda ut de exakta förhållandena.
 
Namngivningsseden hos samer skilde sig under äldre tid från den bofasta befolkningen. Under 1600-talet klagar präster över det samiska omdopet och sedvänjan att byta namn på barnen. Barnet troddes ärva egenskaper från den person som barnet fått namnet från. Om barnet blev sjuk - eller den person som barnet fått namnet från gjort något dåligt - då hände det att man bytte namn på barnet. Vid omdopet kunde barnet även få ett hemligt samiskt namn som aldrig nämndes till prästerna. Flera levande syskon i en och samma familj unde ha samma namn (fast i vissa fall kunde det vara olika namn på samiska men som i sin försvenskade form blev samma namn). Denna sedvänja förekom ännu under 1700-talet men blev allt mer sällsynt. Vad jag vill säga är att det inte är omöjligt att Maria Eliasdotter kan vara identisk med någon av systrarna Anna eller Karin, även om jag själv tror att hon är ytterligare en syster.
 
Maria Eliasdotter och Hans Hanssons barns namn (då i synnerhet Gabriel, Jonathan och Sara) kan tyda på stark religiositet och påverkan av bibliska namn som resulterat i att släktnamnen fått ge vika för åtminstone de äldsta sönerna - dock tydligen med undantag av äldste sonen Anders.
 
Många hypoteser blir det.