NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 12 maj, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 12 maj, 2012
Skrivet av: Stig-Lennart Johansson skrivet 2012-05-02, 13:28
Erik> jag är inte så hemma på gängse dopnamnsprinciper - men dessa verkar något ogängse. Å andra sidan förtäljer ryktet  
att nomadiserande folk av överlevnadsskäl har muntlig tradering av släktförhållanden som vanligen vida överstiger de bofastas.
 
Såväl Gabriel som Jonathan verkar definitivt lite vid sidan om det hittills kända Stensundsfolket, tycks det mig.
---
Constantinus: jag undrar om inte det första dopvittnet 1757 i Håkmark, Per Johansson *1710 från Finna, kan vara  
intressant - bl.a. på grund av att han har koppling till Ångermanland, men det får jag väl återkomma till ...
 
Undras om inte följande kan vara intressant: [Umeå lands/C:3,s185,1781] DÖDSNOTIS:  
Änkan Anna Nilsdr. Lapp. Fattig hion i sednare tider Warit 3ne g/ång/er gift.  
1 man Olof Ifwarsson, 2dra Elias Anundsson, 3die en Botsman Lars Persson  
ifr. Norgie. Haft 1 Barn nu i Sorsele. Dog af Wattusot ________________ 90--