NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 08 juli, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 08 juli, 2012
Skrivet av: Patrick Karlsson Edlund skrivet 2012-07-08, 02:25
Jag bygger på min fråga från  om Elin Zackrisdotters oäkta barn Anna. Jag önskar synpunkter på resonemanget och gärna information om personerna om det finns.
 
Föräldrarna till det oäkta barnet Anna, född den 30 augusti 1795 i Orrviken [Sunne C:2 (1763-1838) s 151], är pigan Elin Zachrisdotter från Stackris och dragonen Olof Kempe, enligt erkännande vid hösttinget 1795 [Sunne tingslags häradsrätt, Dombok AI:47 (1795) fol 46v-47r].
 
Elin och dottern Anna återfinns omkring 1806-1811 hos Elins bror Carl i Måläng [Sunne AI:3 (1806-1816) fol 38v-39r]. Anna har där noterats som född 1796 [jmfr Sunne AI:2 (1776-1805) s 69].}
 
Som dopvittne till Elins brorsdotter Anna, född den 1 juli 1808 i Måläng, nämns pigan Anna Ericsdotter i Måläng [Sunne C:2 (1763-1838) s184]. De två som kan passa in är Elins dotter Anna (vars patronymikon inte framgår) och mönsterskrivaren Erik Wedins dotter Anna, båda i Måläng 1808.
 
Den Anna Eriksdotter som mina tidigare frågor (under Sunne och Frösö sn) återfinns i Måläng 1814 [Sunne AI:3 (1806-1816) fol 37v-38r] och kan sedan följas framåt i tiden till sin död i Dvärsätt, Rödön sn.
 
Så till funderingarna:
1) Hur ser traditionen ut (i Jämtland) för namngivning av oäkta barn, med avseende på efternamnet?
2) Återfinns Elins och Olof Kempes oäkta dotter någon annanstans? Tex under namnet Anna Olofsdotter?
3) Var återfinns Elin och hennes oäkta barn (Anna och Carl) efter 1811 då Elin finns antecknad i Måläng (för nattvard den 7/11?) för sista gången?
4) Finns det kännedom om några andra indicier som kan belysa min Anna Eriksdotters ursprung som jag missat?
 
PS. Ett motiv för att Elins dotter Anna kan ha namnet Eriksdotter är att hon uppkallas efter Elins mor, vars namn var just Anna Eriksdotter. DS.