NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 08 juli, 2012

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 08 juli, 2012
Skrivet av: Karl Göran Eriksson skrivet 2010-01-24, 18:26
Hej Monica,
 
I mitt latinska lexikon står under adjektivet Petraeus 'Klipp~', 'klippig', d.v.s. det har med klippa att göra. Visserligen finns det exempel på att fadersnamn kunde vara grund till latiniserade tillnamn som slutar på -us, men jag skulle nog bl.a. undersöka de ortnamn i Ångermanland som börjar på 'Klip-' vid en undersökning om kyrkoherde Petræus' ursprung. I Härnösands äldsta gymnasiematrikel finns Johannes Olai Petræus upptagen t.o.m. läsåret 1652-1653. Hans farsnamn är alltså Olof och Petræus är tillnamnet. Jag vill än en gång betona att Petræus inte är ett patronymikon.
 
Att den senare som student i Uppsala benämns Angermannus, d.v.s. från Ångermanland är ju helt i sin ordning. Att även dottern Rakel Petræa i någon primärkälla tillfogats detta ursprungsord som namn kan jag inte tänka mig. Det måste vara en feltolkning eller ett missförstånd.