NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2014

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2014
Skrivet av: Leif Boström skrivet 2012-11-23, 19:04
Jag ber om ursäkt för den felaktiga uppgiften om Ingegerd Jakobsdotters födelseort. Det är extra allvarligt eftersom källhänvisningen till omnämnandet 1501 kan tolkas som att den även gäller födelseorten. Källhänvisningen till Lars Nylander borde ha haft med sidhänvisning till sidorna 204-205. Källhänvisningen till JHD har också blivit fel, ska vara JHD II nr 279. JHD har ett frågetecken efter datumangivelsen 20 juli 1501. JHD II häfte 3 gavs ut 1985. Per Persson hade läst pergamentsbrevet senast 1925 då hans bok om Sundsjö socken gavs ut. Han anger ingen tveksamhet till årtalet. Möjligen har det blekts sedan 1920-talet.
 
I båda beläggen 1501 och 1524 anges att Ingegerd Jakobsdotters make heter Bengt Eriksson. Det framgår inte varifrån han härstammar. Då hans dotter Marit Bengtsdotter 1565 erhöll 3 mark i ersättning av sin broder Sven för odalsbörd i Rise, Lockne socken (Nylander s 205), är en möjlighet att Bengt kommer därifrån.
 
Tyvärr innehåller de antavlor jag har publicerat på Rötter fler felaktigheter och antagna släktskap. I inledningen till mina antalvor har jag skrivit: I antavlorna finns även möjliga personer medtagna och förmodligen finns det felaktigheter.