NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2014

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 18 januari, 2014
Skrivet av: Karl Göran Eriksson skrivet 2012-11-22, 10:53
Svar på fråga under , som rätteligen hör till Sundsjö.
 
Marianne Andersson
 
Att Ingegerd Jacobsdotter skulle vara född i Sörviken är en uppgift som varken påträffas hos Per Persson (1861-1950) i Mellgård, Lars Nylander eller det jämtländska diplomatariet. De som hävdar detta har inte gått till källorna själva utan fiskat på nätet. Även om man ägnar sig att söka på nätet bör man göra en riktig hänvisning och inte till källor man inte haft för ögonen. Uppgiften härrör från Leif Boström: Ingegerd Jacobsdotter. Född i Sörviken, Sundsjö. Nämnd 1501 i Marsätt, Sundsjö (Per Persson Sundsjö s 131, Lars Nylander, JHD II nr 79). Det är lite olyckligt att denne gör detta påstående för att sedan när man klickar sig fram till den tänkta fadern (Jacob Palnesson) skriva: Osäkert om han är den Jacob som är far till Ingegerd Jacobsdotter.
Han borde veta att man som forskare sätter stopp inför hypotetiska anor. Det är desto viktigare idag när felaktiga uppgifter sprids lika fort som korrekta. Jacob Palnesson skulle alltså inte ha nämnts annat än som eventuell kommentar bland informationen hos Ingegerd.