NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-03

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-03
Skrivet av: Karl Göran Eriksson skrivet 2006-01-23, 23:59
Ur 1745 års generalmönsterrulla för Erik Eriksson Bryberg: Karlen gammal bräkelig och inwärtes siuk får afskied. Förr tient wid Åboläns Cavallerie altsedan år 1708, samt bewistat actionerne wid PelKene och Stor Kyro, samt tilförne warit på ett partie wid Borgo därest han blifwit fången och illa medfaren, men eschaperat utur fångenskapen, Sedermera som Officers dräng Campagnen i norige, altid, tient troget och wäl är ganska fattig, så at han sig e? kan försörja  Recommenderas till underhåll ..