NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-03

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2007-01-03
Skrivet av: Karl Göran Eriksson skrivet 2005-02-10, 19:48
Wikegård måste ha misstagit sig. Någon Anders Pedersson i By kan jag inte påträffa i källorna. Peder Pedersson i By nr 2 efterträddes på hemmanet av Herr Anders senast 1636 enligt skattelängder vid RA. I de tidigaste svenska jordeböckerna återfinns hustru Ingeborg här, men även samma namn påträffas i Vike nr 3. Båda gårdarna anges skattebefriade.
1645 års mantalslängd redovisar i By Ingeborg änka med sonen Christopher Andersson. Vike nr 3 finns inte med. Slutsatsen måste bli att jordebokens Ingeborg i By och i Vike är en och samma person och änka efter herr Anders Henriksson.
Ser man på kartan framgår det att byarna Undrom, By och Vike ligger intill varandra. Christopher bodde i By, men hade samtidigt en hemmansdel i Undrom (Nygården) vilket också kan ses i 1660 års jordebok.
Namnarna ifråga kan därmed reduceras till en person.