NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 01 januari, 2014

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 01 januari, 2014
Skrivet av: Åke Abrahamsson skrivet 2012-05-10, 18:42
Gölu Jönsdotter föddes i Hovdsjö 1718-05-02 enligt Revsund, C1 sid 135.
Föräldrar var Jöns Jönsson, f. 1672-07-19, och Karin Persdotter, f. 1689-10-25, i Revsunds församling.
Gölu var deras andra barn och systern till Gölu, Anna, var född 1714-11-19 (C1 s.120).
Läser man i första hushållsförhörsboken AI:1 (1729-1771) sid. 21 för Revsund finner man familjen i Hovdsjö, men det är något som inte stämmer vare sig till namn eller datum för Gölu. I stället för Gölu står det Ingeborg och hennes födelsedata är 1718-02-23. Född lite mer än 2 månader innan Gölu, vilket innebär att båda inte kan existera som syskon !
I födelseboken finns en Ingeborg född i Revsund 1718, men det är fel datum, 19.e november, och det är andra föräldrar till denna dotter.  
 
Ingeborg som nämns i AI:1 kan man följa hela vägen ut i livet. Det har jag inte lyckats alls med Gölu, hon försvinner med namn och datum.
Ingeborg Jönsdotter gifter sig 1744-10-07 i Revsund med Brodde Knutsson, f 1722-08-24, från Anviken. De finns i Anviken i AI:1 s.5, där Ingeborgs födesledatum upprepas och där Hovdsjö nämns som födelseort. År 1769-07-29 dör Ingeborg i Anviken i en ålder av 51 år och 5 månader (C2 s.54), vilket ånyo pekar på födelse i februari 1718.
 
Mellan Gölus födelse 1718-05-02 till Första husförhörsboken start 1729 ser det ut som Gölu får ett annat namn, Ingeborg, och en ny födelsetidpunkt 1718-02-23.  
 
Vore mycket tacksam om någon har insikter och/eller kommentarer kring detta dilemma.
 
Mvh
Åke