NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 09 december, 2007

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 09 december, 2007
Skrivet av: Jan Lilliesköld skrivet 2007-09-17, 07:15
Nu förstår jag inte riktigt - när skulle det ha stått 1787 igen ?
 
Som jag sett det, så är det bara vid senaste noteringen på henne, dvs på sidan 64 i AI:3, som det är ändrat till 1784. Sedan har hon ju dött. Om ändringen av detta årtal gjordes i samband med att hon dött eller något tidigare år, är däremot svårt att avgöra.
 
Att årtal kan fluktuera allt efter noteringar i olika husförhörslängder är inget ovanligt. Annars så har angivna årtal i hfl vanligen en tendens att bli kopierade till nästa längd...
Däremot när en uppgift uppenbarligen är ändrad i en längd, tycker jag tyder på en rättelse. Varifrån denna nya uppgift kommer ifrån, det är däremot svårt att veta...
Åldersuppgifter i dödlängder är ju också långt ifrån att lita på, men i det här fallet så verkar den stämma bra med den rättade uppgiften i hfl iallafall.