NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 04 november, 2015

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 04 november, 2015
Skrivet av: Karl Göran Eriksson skrivet 2013-09-09, 00:11
Anders Nybergs patronymikon är omväxlande Jonsson/Jönsson i husförhörslängderna. Hur och varför han hamnade i Alsen är synnerligen oklart. Han tycks inte ha någon anhörig där.  
Alsen AI:5 har vid inbindningen skurits så snävt att text/bokstäver saknas. Dock vill jag tolka hans titel där som [G]oss.[=gossen]. Där går det inte p.g.a. kludd avgöra om det ska vara ett o eller ett ö i fadersnamnet. De tillfällen det står Jönsson präglas emellertid mer av distinktion än annars1). Namnet Nyberg bär han redan i tonåren varför man kan misstänka att fadern också kan ha burit detta namn.  
Vid Jämtlandsregementet fanns soldaterna Jonas Nyberg f.1773 och Jöns Nyberg f.1776, bosatta i Lockne resp. Haverö, men jag kan inte se att någon av dem hade en son Anders f.1802.
 
Till skillnad från övriga folkräkningar har underlaget för 1860 års dito för Jämtlands län inte filmats och därmed går det inte kontrollera tolkningen. Om frågetecknen i FR ska uppfattas som textförlust eller att exerpisten inte kunnat tolka texten vet vi inte. Det tycks i alla fall som om uppgiftslämnaren här tillfogat info som inte återfinns i hfl.  Jag har skickat en förfrågan om underlagets karaktär till SVAR, som förhoppningsvis kan komma med ett klargörande.
 
Ref.: Alsens kyrkoarkiv AI:5/149 (J?nsson) > 43 > 6/42 > 127 > 171 > 7/70 > 86 (Jönsson) > 8/85 (Jonss.) > 9/98 (Jonss) > 10/125 (Jönsson).
 
1) Vigselnotisen har Jönsson.