NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 13 juni, 2009

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 13 juni, 2009
Skrivet av: Karl Göran Eriksson skrivet 2008-11-05, 00:20
Per Jonsson (Hof)reddare
Per benämns Hofreddare vid sin dotters födsel 1690.
Byn Kösta bestod under äldre tid av fem gårdar, varav två låg i Neder- eller Ytterkösta och de övriga tre i Överkösta. I början av 1700-talet fick hemmanen egna nummer i skattelängderna för att lättare skilja dem åt. Per var född på den gård i Kösta som sedermera fick nummer 5. Han blev tidigt faderlös - i 1645 års mantalslängd stå hustru Agnes som änka.
Ett boställe var förr det vi idag skulle benämna tjänstebostad, med skillnaden att till bostället hörde odlingsbar jord. De som hade dessa förmåner var framförallt militärbefäl och innehavare av högre tjänster inom civilstaten.
 
 
Anna Lind
Anna med familj  1890; hon emigrerade med sina söner 1893.
Deras frånfällen (1935, 1978 respektive 1972) finns registrerade och är sökbara här.