NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 21 december, 2007

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 21 december, 2007
Skrivet av: Karl Göran Eriksson skrivet 2007-12-21, 06:19
Knud Gregerßenn Thienende Her Oluff Mou haffde beligget en Thieniste Thòes der samesteds Nemblig Karren Oellßdaatter dog hinde Ville haffue thill egte Sounet for deris Armod schÿld At giffue till Ko: Ma: for denom begge, penndinge ______ viij d:r (Fogderäkenskaper för Jämtland 1624-1625, RA).
 
Detta par bör ha gift sig senast 1626. Det är orimligt att Karin skulle kunna vara dotter till Olof Olofsson [d.y.] i Mällbyn, som hon alltså bör vara jämnårig med.
 
Ingeborg Knutsdotter finns upptagen hos sina föräldrar i 1645 års mantalslängd och är därmed skattepliktig. Kyrkbokens uppgift om hennes födelseår kan därför inte stämma utan hon är född senast år 1630.