NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-06-30

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-06-30
Skrivet av: Karl Göran Eriksson skrivet 2004-02-12, 20:27
Olof Ersson död 1853 1/3 som fattighjon.
 
En reflektion över faderns namn. Erik Nilsson benämns, så vitt jag vet, Vinter vid endast ett tillfälle och det är i dödboken. Jag skulle tro det ger en indikation på vad han egentligen kallades av sina samtida. Alltså inte det officiella namnet enligt skattelängder och kyrkböcker för övrigt. Sannolikt användes tillnamnet framförställt, vilket ofta var fallet bland Jämtlands allmoge ända in på 1900-talet. D.v.s. han bör ha kallats Vinter-Erik. Namnet är taget efter farfadern ryttaren Anders Winter. Om mitt antagande är riktigt torde även hans far, bonden Nils Andersson i Valne, ha benämnts med samma tillnamn.