NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-05

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-05
Skrivet av: Janne Högdin skrivet 2003-03-11, 17:14
Thomas!
Margreta (Margeta) Larsdotter var född i Alsen (troligen på Vången) det datum du anger. Hon var dotter till dragonen och landbonden på Vången, Lars Göransson Rödstedt, och hans hustru Anna Jacobsdotter! (f. 1755?).  Lars och Anna gifte sig i Alsen den 23/10 1774. De fanns kvar på Vången åtminstone till 1779.
 
Lars, som var född 25/10 1747! på Brattmon i Alsen, var son till dragonen och senare profossen Göran Kristiansson Hiorter (1711-1763) och hustrun i hans andra gifte, Margareta Nilsdotter (1710-1765).
 
Hälsningar/ Janne