NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-05

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2004-01-05
Skrivet av: Alv Edvardsen skrivet 2003-01-04, 14:27
Karl Gjøran Eriksson.
Jag tackar før ditt svar. Nu har jag førsøkt at hitta någon som visste något om dessa mna anor i et par år, utan at lyckats særskildt bra på Svenska sidan.--
På Norska sidan tror jag at jag har det mæsta.
Du frågar om jag vet något mera om denne Anders Anderson.- Jo, han blev g. i Verdalen m. en ænka av s.k. "bættre" familj. Deras dotter blev g.m. en kar från samme familj som sværmoderen (om uppgifterna stæmmer). Denna karen råkade ut i en olycklig hændelse, så at han fick "rymma" til Sverige et tag. Det kan nog værka som om familjen sedan "ordnade upp", så att han kunde komma hem igjen. Det kan emællertid værka som om detta kan ha kostat pængar.-- Møyligen har detta ochså innværkat på sværfader Anders sin ekonomi ochså?
Då han dog var han skuldig sin broder Carl i Tr.h. rætt mycket pængar.--
Jag misstænker att detta "talar man inte så mycket om", då hela hændelsen førstør en annars så snygg ane--tavla.--
Anders drev ochså någon hhandel med Jæmtarna.--
Om dessa mænniskorna finns det annars rætt mycket informasjon.
--
Så tillbaks til Jæmtland och mitt problem dær.
Något sæger mig at dessa anorna måtte vara något "mer" æn vanliga bønder, med sina giften och føretagsamhet.--
Vart kunne de ha hittat detta namnet Falch ?
Jag ser ju att i andra innlegg førekommer detta namn.
Denna Carl Olofson skrev sig først før Østlinder.-Mærkligt.
Så var det denna Gunnar Olofson som gifte sig till Svensta i Undersåker.
På samma gård satt en præstænka; Kirsten Eriksdr. 1616-21. Hon var ænka æfter Laurens Månsson Blix. Det ær stor slækt æfter dessa i Norge.--
Det var en del præstar i familjen Anders blev ingiftat i.-
Kunde det det ha varit någon førbindelse ?
---
Så kom det senare en annan familj til Norge i børjan av 1800 till samma område. Om dessa vet jag endast at dessa hette Anders och Marit med en son som hette Johan Peter Andersson, f. ca. 1812. Familjen bosatte sig i Verdalen och sonen blev inngift i samma familj som dessa andra. De kom till N. ca. 1821.--
Mycket tacksam før ytterligare upplysningar.
Alv Edvardsen.