NULL Skriv ut sidan - Överhogdal

Anbytarforum

Titel: Överhogdal
Skrivet av: Karl Göran Eriksson skrivet 2010-01-30, 14:09
De personer som förefaller vara av intresse är tydligen Ingeborg Persdotter1 (1790-1862) från Överhogdal och hennes föräldrar. Vad som sedan tycks förvirra är en tveksamhet om hennes fars namn eftersom han omväxlande benämns Per Jönsson/Per Jonsson. Att den distinktionen inte görs av engelsktalande (Family Search m.fl.) är förståeligt, men inom svensk forskning upprätthålls en skillnad mellan namnen Jöns/Jon (Jonas) sedan decennier. Utnyttjandet av andrahandskällor torde vara en förklaring till denna osäkerhet.
 
Ingeborgs far Per Jönsson (1734-1812), var född i Berg, men uppväxt i Överhogdal. Han blev bonde där i Kyrkbyn nr 13, vilket hemman tillsammans med sina andra granngårdar gemensamt benämns Sunnanå [=belägna söder om ån Hoan]. Hennes mor Märet(a)2 Jonsdotter (1747-1792) var från Buddgården i Älvros. Hon uppges här på Af vid två tillfällen vara född 1736, vilket tyder på att hennes nekrolog inte har studerats av vederbörande (jfr föregående inlägg av Marianne Andersson). Sannolikt härrör uppgiften ursprungligen från en nu framliden forskare som tidigare relaterats till . Liksom i mitt svar på den diskussionen, upprepar jag att hennes föräldrar var Jon Olofsson (d.1767) och hans hustru Karin Olofsdotter (d.1768).

1) Hon var den yngsta av åtta helsyskon.

2) Jag kan inte se att hon vid något tillfälle benämns Märta i källorna, men den frågan är av mindre betydelse.