NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 25 december, 2011

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 25 december, 2011
Skrivet av: Stefan Jansson skrivet 2009-08-19, 21:47
Jag tänkte väcka liv i diskussionen ovan om Jöns Persson Grubbs anor från Glöte. Karl Göran Eriksson skrev att Fortsatta studier av domböckerna torde bekräfta eller vederlägga min hypotes - d v s att Jöns Persson Grubb var son till Per Jönsson på Glöte 4.  
 
Tyvärr visade det sig att han inte var det. Per Jönssons hustru hette Gölin Jönsdotter (inte Britta Jonsdotter). Per Jönsson ger testamente efter henne December 1763, och arvskiftet diskuteras på tinget, Olof Nilsson (g m Pärs och Gölins dotter Sigrid) i Glöte stod mot sin svärfader Pär Jönson och svåger Jon Pärson. De hade även dottern Ingeborg. En son förutom Jon tas upp i Mtl, sönerna är födda ca 1723 och 1726 baserat på när de dyker upp i Mtl, den första föds ”för tidigt”, Per betalar enl kyrkoräkenskaperna i dec 1724 böter för otidigt sängalag och ger pengar vid sitt bröllop. Bägge sönerna finns dock på gården i Mtl till 1749, d v s fram till dess att Jöns gift sin i Tännäs, och Jöns dödsruna säger ”tiente där hos åtskillige hederligit folck, til deß han eftter ankomsten på Liusnedahl uti några års tienstetid och bröd hos H. Jnspector Berglind och Olof Bergman”. Möjligtvis är den ”andre sonen” den Jöns Persson som nämns 1755 och dör 1756 i Glöte.  
 
Per Olsson på Glöte 5 avled kring 1742 (anges död i Mtl 1743), änka Karin Olofsdotter och hade som nämnts tre döttrar. Dessa gifte sig tydligen 1721, Per då betalar böter för otidigt sängalag. Möjligen resulterade detta i tvillingar eftersom Per i Mtl går från inga barn 1736 till 2 döttrar 1737.  
 
Men kanske det fanns ytterligare en Per Olofsson på Glöte 5. Den finns märkliga noteringar i mantalslängden. Per Olsson finns på första delen av Glöte 5 fr o m 1705, på den andra delen som kallas Kerstin änkas hemman finns, efter ett kort sejour av en Jon Påhlsson 1702-1704, Sven Olofsson från 1715. 1723 står den delen som Sven Olssons hemman och 1725 uppges Sven Olssons hemman brukas av Pär Olsson på samma nummer. Från 1726 till 1731 står emellertid antecknat Per Olsson på första delen och Per Olsson på andra delen. 1732 kallas andra delen Per Olssons hemman, med anteckning brukas under samma nummer. 1733 anges att Per Olssons hemman brukas av ägaren Per Olsson på samma nummer, och sedan kallas andra delen Per Olssons hemman t o m 1736. Skrivelsen ”Per Olssons hemman brukas av ägaren Per Olsson på samma nummer” tyder väl på att det var två personer.
 
Vem skulle denna ”andre Per Olsson” kunna vara? En gissning är att det är Per Olsson som blev nybyggare i Lofsdalen 1733. Han skulle, enlig uppgift komma från ”Knuts” i Överberg, vara gift med Sigrid Persdotter och ha en son Olof (f ca 1733) som tar över nybygget. Dock finns en son hos paret i Mtl 1738-1741, d v s som är född ca 1721/2. Detta skulle stämma med Jöns, som vi då får anta var född oäkta och därför inte skulle ärva nybygget. Jöns kan inte ha haft en gård att ärva, annars skulle knappast en händig karl tjäna i flera år för att sedan fara till Ljusnedal. Denne Per Olofsson måste ha befunnit sig någonstans innan han 1733 kommer till Lofsdalen, på gården hemma i Överberg finns han faktiskt aldrig med i Mtl (om nu uppgifterna om ursprunget stämmer), förmodade brodern Jöns Olofsson gifter sig och tar över gården efter fadern Olof Knutsson ca 1714, d v s när Per var ca 16, så han kanske tog tjänst då.  
 
Jöns Perssons arvingar nämns inte i bouppteckningen efter Per Olsson i Lofsdalen 1777 - och inte heller har uppmärksammats av de som skrivit Lofsdalen - men det kan kanske förklaras med ett Jöns var oäkta.  
 
Har någon ytterligare upplysningar eller en uppfattning om det verkar rimligt att anta att det fanns två Per Olsson på Glöte 5.