NULL Skriv ut sidan - Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-22

Anbytarforum

Titel: Äldre inlägg (arkiv) till 2005-06-22
Skrivet av: Birgitta Gustafsson skrivet 2004-12-07, 09:07
Hej Göran Andr?-Jönsson!
Eftersom jag och min arbetskompis forskar om Vikskogen så har vi hittat i boken om Vik, som tillhör lagaskifteskartan från 1874 och framåt, följande:
 
Litt F Skattehemmanet Wik sub 2 om 12 penningland, som äges af Olof Wikström, har vid delningen bekommit följande i ett skifte  
1183-1334 Ecklingsbo  
- - -
Inrösningsjorden består af  
Tomt och sval 16,72 5,94,95
Äng 53,36 2,59,26
Summa 70,08 8,54,21  
Beräkhadt i gamla ytmåttet innehåller Inrösningsjorden 12 Tunnl:d 15,5 kappl:d Afrösningsjorden 9 d:o 25,9 d:o  
Impedimenterna 2,8 kappl:d
Hemmanets hela areal utgör 125,52 Qvadratref eller 22 Tunnland 13,2 kappland.
Detta hemman har vid delningen bekommit 1.3705 uppskattade inägor mera än på detsamma ålöper, hvarför, jämlikt föreningen d. 9 sept. 1880 (se förrättningsprotokollet ? 61) dess skogsmark minskats med 13,7036 qvadratref i uppskattning.
 
Kartan och Vik-boken finns hos lantmäteriet i Bollnäs. Trolighetvis kan du läsa mer om Wikström i boken.
 
Hälsningar
Birgitta Gustafsson och Britt-Marie Färlin, Gröna jobb, Skogsvårdsstyrelsen, Bollnäs