NULL Skriv ut sidan - SV: Läshjälp m. namnet på Olas moder

Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälp m. namnet på Olas moder
Skrivet av: Eva Dalin skrivet 2022-08-05, 16:19
Dominica 13 post trin. D 12 Sept.
döptes Jöns Åkaßons och  thes tro-
lofwade fästeqwinnas Sißela
Hans dotters gåsse barn ifrån
Glasbruket, nomine: Ola, som
föddes d 5 ejusdem, hustru Anna
Swen Hanßons ifrån Lilla Win-
narp hölt barnet. Testes: Christen
Åkaßon på Glasbruket.