NULL Skriv ut sidan - SV: "Leckis Slott" (anno 1605)

Anbytarforum

Titel: SV: "Leckis Slott" (anno 1605)
Skrivet av: Jörgen Tollesson skrivet 2022-07-28, 13:02
Det första man kommer att tänka på är Läckö (https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ck%C3%B6_slott) i Otterstads socken i Kållands härad i Västergötland.

På s. 39-40 i boken om ortnamnen i Kållands härad (http://sprakochfolkminnen.diva-portal.org/smash/get/diva2:1104135/FULLTEXT01.pdf) (pdf) framgår hur namnet har skrivits genom tiderna.