NULL Skriv ut sidan - SV: Kommissarie Petter Beckman i Estuna 1714-1722

Anbytarforum

Titel: SV: Kommissarie Petter Beckman i Estuna 1714-1722
Skrivet av: Jan Johansson skrivet 2022-06-23, 07:15
Tack Åke för länken!

Min tolkning av jordebok (maakijat) 1712 är att rusthåll nr 62 i Karsto/Karstu var Joenpelto. I jordeboken är skrivet "Rytt...[?]" och "af Rassborgs Comp: No 62." i alla fall skrivet i marginalen intill det hemman (tyvärr utan namn) där namnet "mt. Commiss: Beckman" är antecknat. Ovanför "mt. Commiss: Beckman" står "Erich Ohlofsson e.r[eller]" och under står (vid samma hemman?) "Marten Jorensson". Vem kan ha varit ägare av detta hemman, som bör ha varit Joenpelto i Karstu by?

Länk till sidan (men för säkerhets skull bifogare jag också ett par bilder): https://digihakemisto.net/item/1778091248/5940554320/200

I Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente GMR 1712 hittas rusthåll nr 62 i Karsto/Karstu under Ryttmästare Carl Gustaf Göös kompani och inte under "Rassborgs Comp:", men det kanske var två olika namn för samma kompani. Något kompani med namnet Rasborgs kompani hittas inte i GMR 1712, men det kanske fanns ett fördubblingskavalleri.

Länk till sidan i GMR 1712: https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0029138_00296#?c=&m=&s=&cv=295&xywh=-12%2C2960%2C2810%2C1333

Vänliga hälsningar,
Jan