NULL Skriv ut sidan - SV: Läshjälp: Hällestad och Tjällmo tingslag (E) F:1 (1739-1764) Bild: 304 Sida: 569

Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälp: Hällestad och Tjällmo tingslag (E) F:1 (1739-1764) Bild: 304 Sida: 569
Skrivet av: Erik Stenhols skrivet 2022-05-14, 15:42
Du ska ha ett tack för att du hjälpte mig. Med streck menar jag de vågade orden som givetvis är korrekt skrivna ord, men något otydliga.

Titt på te.x din transkribering:
"bemälte änckias afledne man bergsmannen"

Jag kan uttyda Bergsmannen men inte mer än så.

Nu ska jag koda av resten med de nycklar du gav mig.
Tack igen för hjälpen!

Om du är från området: Finns det något sätt att komma runt den olyckliga kremeringen av Hällestads arkivhandlingar före 1740? Finns det några SCB-kopior så långt bak?