NULL Skriv ut sidan - SV: Läshjälp: Hällestad och Tjällmo tingslag (E) F:1 (1739-1764) Bild: 304 Sida: 569

Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälp: Hällestad och Tjällmo tingslag (E) F:1 (1739-1764) Bild: 304 Sida: 569
Skrivet av: Kalle Birgersson skrivet 2022-05-13, 22:18
År 1763 den 21 Novembr blef efter änckan hustru
Kjerstin Nilsdotters begiäran i Vagelöd och Hellesta
socken boupteckning ock delning förrättad
uppå den lösa egendommen som befants efter
bemälte änckias afledne man bergsmannen
Pehr Månsson i Vagelöd, som igenom döden
afled den 21 Junii i förenämde år, ock efter
sig lembnadt 7 st. barn nem. dottren Kjerstin
som är gift med knipsmeds mästaren Jonas
Lilja wid Sonstorpa bruk ock hon således myn-
dig, Cattarina 27 år g., hwilcka 2ne döttrar
den afledne ägt med sin förra hustru Anna
Tohlsdotter, ock med denna sednare
äro gåssar Måns 20 år, Nils 13 år, döttrar
Ingerid 9 år, 2ne twillingar Pehr ock
Brita tillsammans 5 år, hwilcka alla
äro omyndiga utom den förenämde
dottern Kjerstin, hwilcken war när-
warande tillika med hennes man
ock för de omyndiga nem. för dottren
Chattarina des moderbroder Bergs-
mannen Johan Tohlsson i Vagelöd
ock för de 5 sidsta barnen med detta
sednare giftet, instälte sig såsom
förmyndare Bergsmannen
Bengt Andersson i Finskaretorpet, är en
bofast man ock är ägare af 1/8del i förbe-
rörde hemman, efwenledes war när-
warande änckian sielf, hwilcken
förmantes, at så uppgifwa sin lösa
egendom, samt giäld ock skuld, sådan
som den wid dödstimman befants, att
hon det med liflig ed bestyrckia kan
om så påfodras skulle; ock sedermera
förrättades boupteckningen på följan-
de sätt ock befants i nedan anförda
egendom nem.