NULL Skriv ut sidan - SV: Afrikanska kompaniet

Anbytarforum

Titel: SV: Afrikanska kompaniet
Skrivet av: Magnus Lindskog skrivet 2022-05-13, 18:26

"Datum Stockholm Martius 26 A:o 1662
Fullmacht för Tynes Adrianson Vos att wara Commendant uthi Guinea på Forten Cabo de Korso.
Wij Carl p. Giore witterligit, att aldenstund Commendanten öfwer orten Kabo de Korso och the der under hörande Forter och loger uthi Guinea Hans Neuman är nyligen medh döden afgången och Wij nödigt pröfwa, att een skickeligh och qualificerat Person uthi dess ställe förordnas må, som Oss och Wårt Affricaniske Compagnie bemelte ordt till trogen handa håller; hwarföre och emädan Oss recommenderat är, ther till tienligh wara Wår Troo Undersåthe och Borgare i Wår Stadh Stade Erligh och förståndigh Tynes Adrianson Vos, /.../"

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0038841_00249
Källa: Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/346 (1662)

Jämför: https://sv.wikipedia.org/wiki/Cabo_Corso