NULL Skriv ut sidan - SV: Daniel Broms

Anbytarforum

Titel: SV: Daniel Broms
Skrivet av: Stefan Jernberg skrivet 2021-10-24, 12:29
Silvbergs äldsta husförhörslängd AI:1 är indelad i tre olika (kommunion-) längder omfattande åren 1688-1695, 1696-1709 samt 1710-1718. Risshyttan återfinns för 1688-95 på sidan 52, 1696-1709 på s. 135-138 samt för 1710-1710 på s. 156.


Med vänliga hälsningar
Stefan Jernberg, Gustafs