NULL Skriv ut sidan - SV: Dödbok 1760

Anbytarforum

Titel: SV: Dödbok 1760
Skrivet av: Bengt-Göran Nilsson skrivet 2021-10-12, 20:45
Ungefär så här står det:
Hans Johansson ifrån Gårdvik, där född den 9 augusti 1731 af F. Jehan
Jansson och m. Brita Danielsdotter; blev gift på sitt 22 år med Elisabet
Danielsdotter ifrån Quarntächt (?); med henne sammalevat i 7 år fått
3 Söner; När han den 7 huijus varit i Sundorns kyrka och om aftonen uti
sällskap med sin broder och 2 andra personer har han, som berättas, under
det brodern skulle stiga upp och sätta sig i årorna välte båten
så att bä'ggew kom i vattnet, camraterna kunde med möda hjelpa honom (brodern) up i båten och de måste
med ängslan sakna Hans Johansson ( som hade stupat i sjön och drunknat)