NULL Skriv ut sidan - SV: Tydning av bouppteckning

Anbytarforum

Titel: SV: Tydning av bouppteckning
Skrivet av: Kalle Birgersson skrivet 2021-10-03, 19:09
Utterbäck i Karlskoga socken. Det finns fyra åboer på gården 1734, ingen heter Classon eller Hambn och det går inte att säga vilken del det är tal om. Men någon koppling borde det finnas, jag tror inte direkt stället köpts på spekulation.

Lite längre fram i bouppteckningen finns ett intressant stycke, bland "giäld och skuld": Likmätigt den emellan framledne handelsmannen Johan Classons sterbhus intressenter upprättade arfföreningen och dehlningen kommer Bergsfogden Hambn uppå den till honom afstådde gården att utbetala 3910.27"

Det låter ju som att Hambn köpt lös en gård som hustruns broder(?) kanske ägt. Förmodligen gården i Örebro som var värd 6000, vad nu valutan var. Classon/Clasdotter är ju inte något jättevanligt patronymikon. Kanske det går lättare att spåra Johan Classon?