NULL Skriv ut sidan - SV: Läshjälp 20 maj 1801

Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälp 20 maj 1801
Skrivet av: Kalle Birgersson skrivet 2021-10-02, 07:52
Nja, mars är det, men det står nog ungefär så här:

Citera
Martii d. 20 dog och d. 29 ejusdem begrofs gifta hustron Stina Månsdotter ifrå Nygård, född och döpt enl. No. 15 pag 152 äldre boken. Wigd enl. No. 1 pag 252 i denna. Haft allt 4 barn 2 af hwadera könet, hwaraf 1 dotter föredödt, då öfrige imellan 23 och 14 års ålder efterlefwa. Ömsom krasslig de 3 sidsta åren : men dödsoten började med frysande, derpå werck i hela kroppen som slutstadnade i bröstet, hwadan den må föras till endera af febrarne i tabellnecket(?), samt antechnas at hon lefwat wäl med sin man, lika så upfödt sina barn så med grannar och i sitt hus, at hon i sitt stånd må kallas lofwärd och exemplarisk. dog efter 5 dygns allena sjukliggande kl. 3 e.m. uti dess 51 år