NULL Skriv ut sidan - Lysnings- och vigselbok Husby (W) EI:2 (1776-1819) Bild 102

Anbytarforum

Titel: Lysnings- och vigselbok Husby (W) EI:2 (1776-1819) Bild 102
Skrivet av: Leif Carlsson skrivet 2021-09-09, 17:29
Hej!

Har lite problem att tolka och förstå texten i denna Lysnings- och vigselbok.

Contrahenternas Namn och Hemvist.
-----------------------------------------
Drängen Pehr Andersson från Sörberke i Stenshytta och Pig: Anna Ersdotter i Stenshytta  Brudg: No 15,5

Hur ska man tolka texten "Brudg: No 15,5"?

"Charta. 18s." tolkar jag som Charta sigillata 18 shilling.

Är denna tolkning korrekt?

Enligt vad jag läst mig till på webben så utgick det för åren 1733-1748 en särskild skatt på lysningar till bröllop.
I samband med att man tog ut lysningen hos prästen fick man erlägga en charta sigillata-avgift (stämpelpappersavgift).

Tog man ut sådana här avgifter även efter perioden 1733-1748?

Om så var fallet, vad var det för sorts avgifter?

En tilläggsfråga: Finns det på webben någon eller några sidor som beskriver de olika typer av avgifter som togs ut
i samband med födslar, vigslar och begravningar?


Med vänlig hälsning
Leif Carlsson