NULL Skriv ut sidan - SV: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:27 (1631-1650) Bild 2070 (AID: v190303.b2070, NAD: SE/VALA/0382503)

Anbytarforum

Titel: SV: Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAAAC:27 (1631-1650) Bild 2070 (AID: v190303.b2070, NAD: SE/VALA/0382503)
Skrivet av: Kalle Birgersson skrivet 2021-05-03, 21:29
Gammal fin sextonhundratalsskrift  :)

Sammadagh kraffdhe Peder i Söreskogh tiughu dlr och 7 mr. han gickh i lyffte för Hemmingh Joenssonn i Skiärbäckh och iorden sattes i underpantt, tå framkallades wittne Lars Nilsson i Mölnehult ifrånn Norwidinge häratt edeligen wittnadhe medh hand å booch att Peder Pedersson i Söreskogh haffuer ährligenn igen bekommet uthaff sine egne händer = 26 dlr aff thenn större kåppermöntt full betallningh på Hemmingh Joenssons wägne i Holmare och Matthis i Tiredha sammaledes = 26 dlr. Pedher Pedersson i Söreskogh bekiänner sielff thett samma.