NULL Skriv ut sidan - SV: Hällefors död -och Begravningsbok F:1 (1737-1772) sid 112

Anbytarforum

Titel: SV: Hällefors död -och Begravningsbok F:1 (1737-1772) sid 112
Skrivet av: Markus Gunshaga skrivet 2021-04-21, 14:43
Hej Hans!
 
Jag tyder notisen såhär:
 
”[1762, augusti] 29 Begrofs Peter Nilsson från Knutshögden, som war född
i Gåseborns Sokn af Christel. föräldrar, fadren Nils Persson,
modr. Christina Andersdr. Blef på 20 året tagen till arf-
winge af morbrodren Pehr Andersson; gifte sig på 30de
året med sin i sorgen efterlemnade hustru Margreta
Ersdr från Sången; haft 13 barn, 6 söner och 7 döttrar
och lefwa af dessa 4 söner och 2 döttrar, han har warit
känd för en mycket stilla lefnad och god Christen-
doms kundskap, siuklig hela året af swullnad öf-
wer magen och bröstet, och sängliggande de 9 sidsta
dygnen, dog d 20 Aug. dess ålder 53. år.”