NULL Skriv ut sidan - SV: Hans Andersson Elgered Bouppteckning

Anbytarforum

Titel: SV: Hans Andersson Elgered Bouppteckning
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2021-02-01, 09:08
År 1789 den 9 Junii hölts Boupteckning efter
aflidne Bonden Hans Andersson i Elgered,
Bergsjö Sochn i närwaro af des Enka
Hustru Karin Persdotter, med hännes
målsman nemndemannen Lars Jons-
son i Elgered: sönerna Anders och Hans,
och å dottren Britas wägnar des man
Per Perßon i tanne och å dottren Ingrids
wägnar såsom förmyndare Erik Olßon
i Elgered, woro ock tilstädes. På begä-
ran war Lars Jonßon såsom wärde-
ringsman. Och upgaf Enkan Hustru
Karin Följande Egendom.