NULL Skriv ut sidan - SV: Hällefors (T) F:1 (1737-1772) Bild 31

Anbytarforum

Titel: SV: Hällefors (T) F:1 (1737-1772) Bild 31
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2021-01-10, 23:43
Har inte ändrat din stavning utan endast rättat dina få feltolkningar. Göran Matssons födelseort och socknen där julkalaset hölls är båda, rätt tolkade eller inte, obekanta för mig.

Jan 10
Begrofz Göran Matsson ifrån Löfåsen, hken war
född i Silliken den 21 Febr 1679. Fadren war ähr
lige man Matz Matsson. Modren gudfrugtig Karin
Matzdotter. När han war 38 åhr gammal kom
han i ägtenskap med sin nu i sorgen qwarlemnade
K Hustru Lena Pehrsdotter ifrån Löfåsen, med
hken han sammanlefvat uti 24 åhr och under den
tiden med henne aflat 15 stycken barn; af hka
allenast 2 söner och 1 dotter lefwer. Siuk har
han intet warit, utan då han fölgde sin son näst
för Juhlhälgen til Elfvara Sokn uti Juhlgäst
bod*, blef han der af en hastig siukdom död, den
25 Dec 1741. Sedan han lefvat 62 åhr.

* julgästabud, julkalas