NULL Skriv ut sidan - SV: Amalia Mathilda Mellqvist

Anbytarforum

Titel: SV: Amalia Mathilda Mellqvist
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2020-12-29, 18:45
Amalia Mathilda, född d. 24 Dec. döpt d. 28 ejusd. af KyrkoHerden Widing.
Fadren: afledne Rustkammare-Betjenten Johan Mellqvist,
Modren: deß efterlämnade Enka Johanna Charlotta Ferngren, 33 år.
Wittnen: Linwäfare Mästaren Carl Broman, Contoirskrifwaren Carl Gust.
Borg, Enkefru Christina Cath. Boucht, född Ferngren, Mamsell Anna
Ulrica Wicksell. – Barnmorsk. Kihlström. – Huset No 2 i Qvart.
Neptunus wid Öfra Gref-gatan. –