NULL Skriv ut sidan - SV: Ronny Norberg´s genealogy page

Anbytarforum

Titel: SV: Ronny Norberg´s genealogy page
Skrivet av: Lennart Altin skrivet 2020-12-14, 21:27
En dräng är en man som tjänar som dräng, men betyder även lika bra enbart en ogift man. Att dräng står för Anders Henriksson gör varken till eller ifrån om hans tidigare förhållanden. Det faktum att han står med namnet Nyberg i Hf AI:2 i Vibyggerå som inte har med båtmanstjänsten att göra och hans efterföljande led, är en stark indikation att kommande från Nystad kan vara rätt. Att han flyttar därifrån till Stockholm 1788 är också en stark indikation. I flottans GMR brukar släktnamnen ignoreras och de använder patronymikonet istället. Det vore bra om en bakarvsbouppteckning skulle hittas i Nystad. Att leta i Flottans arkivs serie XIIIc behövs, fast på de ställen jag brukar undersöka står det också enbart Finland som hans födelseort. Vid en undersökning av Flottans administrativa arkiv kan det hittas uppgifter som leder till att en enskild båtsmans ursprung kan hittas. Om det kan finnas för Anders Henriksson vet jag förstås inte. Kan föreslå att följande arkiv undersöks angående om det finns någonting, och som naturligtvis får forskas fram på Krigsarkivet.    https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Stockholm+Eskader+1758-+1824&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+49b3fee6-b318-414e-8400-ea4c4e11794e&tab=post&prependUrl=%2fnad&vol=n%2cn&s=Balder