NULL Skriv ut sidan - SV: Personnamn i jordeböckerna relativt mantalslängderna

Anbytarforum

Titel: SV: Personnamn i jordeböckerna relativt mantalslängderna
Skrivet av: Ola Karlsson skrivet 2020-11-26, 14:12
Tack för insikterna.

I fallet Edsbro så är strukturen/ordningen hos Jordeboken huvudsakligen infrusen fr.o.m. 1550 med ganska lite variation över tiden. Gårdsnamnen är etablerade sedan före tillgängliga skriftliga källor (och är de samma idag, förutom viss stavning). Personnamn har inte fläckat av sig på gårdsnamnen (dock på några torp från senare delen av 1600-talet). Jordeböckerna tycks således vara väl hållna (med ett eller annat uppenbart fel).
Mantalslängderna är däremot (mer eller mindre) ett nytt påfund från första delen av 1600-talet och deras utformning varierar en del under de första decennierna. Så jordböckerna känns som mer stabila för tidsperioden men samtidigt så verkar mantalslängderna ligga närmare vardagen, där av min fråga om deras upprättande.
För att komplicera saken så är flera av riksarkivets digitaliserade dokument (landskapshandlingarna) brandskadade från 1560-talet och framåt (flera årtal/perioder saknas helt fram till 1720-talet) och jag misstänker att några kan ha blivit feldaterade i samband med detta eller deras restaurering. Vad jag vet så finns i dagsläget ingen av kopiorna fritt tillgängligt digitalt.
Domböckerna får nog anstå. Jag ser mig inte som direkt språkligt begåvad. Namn fungerar bra, men de tolkar jag mer som ideogram. Att plöja genom och tolka flytande text är något annat.