NULL Skriv ut sidan - SV: Personnamn i jordeböckerna relativt mantalslängderna

Anbytarforum

Titel: SV: Personnamn i jordeböckerna relativt mantalslängderna
Skrivet av: Jörgen Tollesson skrivet 2020-11-10, 19:26
Mantalslängden visar de som skulle betala mantalspenningen (http://www.arkivguiden.net/ag09/ag09001.shtml), som var en personskatt. Det var därför viktigt att hålla reda på vilka personer som bodde på respektive gård. Det stämmer naturligtvis inte alltid, men det var i vart fall avsikten att mantalslängderna skulle uppdateras med rätt namn och antal skattepliktiga varje år.

Jordeboken visar resp. gårds jordeboksskatt (ränta). Eftersom det inte var en personskatt, så spelade det i princip ingen roll vilken bonde som noterades för gården i jordeboken; det viktiga var att man kunde identifiera gården. I gamla jordeböcker skrev man därför ofta slentrianmässigt av bondens namn från föregående längd, även om det kommit en ny bonde på gården. Det är därför det i många byar finns gårdar med personnamn, t.ex. Storeby Larsgård och Storeby Persgård. En gång i tiden har det på dessa gårdar funnits en Lars resp. Per, och det är genom böndernas namn som gårdarna har kunnat skiljas åt i jordeboken, och "Lars gård" har sedan blivit gårdsnamnet Larsgården och "Pers gård" har blivit Persgården.

Så lita inte på namnen i gamla jordeböcker. Det enda man kan säga är att det någon gång har funnits en bonde med det namnet på den gården, men inte när.

När man började att uppdatera jordeböckerna med rätt namn kan säkert variera mellan olika fögderier och län. Hur det är i Stockholms län vet jag inte, men i Båhuslän är det först fr.o.m. 1697 som man kan se att det görs ändringar varje år.