NULL Skriv ut sidan - SV: Generalmönsterrulla Salbergs Kompani 1677-1702?

Anbytarforum

Titel: SV: Generalmönsterrulla Salbergs Kompani 1677-1702?
Skrivet av: Eva Dalin skrivet 2020-10-17, 19:31
Uppgifterna i Grill visar ”tillståndet” vid 1800-talets mitt. Kompanier har många gånger bytt namn och indelningar ändrats.
Ofta namngavs kompanierna efter kompanichefen.
Vid kapten Knuth  Kurks kompani hittar jag vid  rote 83 Olof Mattson Witting, antagen 1677.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/61 (1694-1710), bildid: A0028032_00250
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028032_00250 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028032_00250)

Rullor 1620-1723, , SE/KrA/0022/1700/2 (1700), bildid: A0054461_00054
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054461_00054 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0054461_00054)

Kompaniet kallades senare   Salbergs kompani,.  Vid rote 83 antogs 1709 Erik Eriksson Witting.
Generalmönsterrullor, Arkiv med löpande volymnumrering, SE/KrA/0023/0/61 (1694-1710), bildid: A0028032_00450
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028032_00450 (https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0028032_00450)