NULL Skriv ut sidan - Att kritiskt granska uppgifter i Porträttarkiv på facebook

Anbytarforum

Titel: Att kritiskt granska uppgifter i Porträttarkiv på facebook
Skrivet av: Ann-Mari Bäckman skrivet 2020-10-15, 13:28
Det finns olika Porträttarkiv på Facebook och man ska inte alltid ta uppgifterna, som läggs in som korrekta. När man i en grupp inte får föreslå att ramen och fotografens namn bör vara kvar på  visitkorten, som läggs in, för att kunna verifiera sin kritik, mot att det är inte den påstådda personen på fotot, så undrar man vad gruppen tjänar för uppgift? Är den inte till för att ge glädje åt någon som upptäcker ett foto på en för länge sedan bortgången släkting! Och att det ska vara just den personen på fotot!


Någon hade lagt in ett visitkort på en anmoder, som en senare tids anhörig hade identifierat/pekat ut som en kvinna född ca 1880 och fotad ca 1900. När jag ser fotot så ser jag att fotot är tidstypiskt för tiden kring 1880, p g a frisyr, klänning med turnyr, sättet att posera. Hon bör ha varit född ca 1860. År 1900 var kvinnomodet ett helt annat. För att övertyga att hans gamla släkting måste ha tagit fel, vill jag se fotoramen och ev fotografens namn. Fotografens namn får jag veta, men jag får inte se ramen. Det senare skulle också kunna bekräfta fotot från tiden kring 1880.


Jag skriver då ett ett inlägg där jag tycker att visitkorten ska presenteras med ram och ev fotografnamn, men får då ett svar att gruppens syfte inte är till för identifieringsförsök. Det finns andra ställen för det (t ex Rötter). Nej, men det kan ju vara viktigt att ha det med just då man kritiskt granskar uppgifterna till ett visitkort, som lagts in. Inlägget med kommentarer raderas! Att vara med i en sådan grupp, där sanningshalten till ett foto är mindre viktigt, känns för mig meningslöst.