NULL Skriv ut sidan - SV: Läshjälp: levnadsomständigheter

Anbytarforum

Titel: SV: Läshjälp: levnadsomständigheter
Skrivet av: Maud Svensson skrivet 2020-09-03, 11:12

Född i Flästa 1747 den 3 Juni; gift
1775 den 26 Nov. med Bonde dottren
Karin Jons dotter i Flästa. 1 dotter
i ägtenskapet; Blef samma tid soldat.
4 gånger på arbetscommendering; innom
Swea Rike. 1788 utcommenderad til Finland;
derifrån samma år tilbaka til Stockholm,
at förwara Ryska fångar. Dog derstädes
den 4 Febr. 1789 och äfwen der begrafwen.
War ock vice Corporal. I sina stycken
upmärksam, och deßutom en beskedelig
man i det allmänna och enskilda lefwernet.

_ _ _

Rötfeber:
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6tfeber (https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6tfeber)